"Formålet med enhver form for ny viden er i vores optik ønsket om hele tiden at udvikle sig for at opleve et større flow - arbejdsmæssigt og i livet."


Michael Bosholdt
Direktør, Bosholdt ApS

Optimerede arbejdsprocesser

Bosholdt har siden år 2000 uddannet, trænet og hjulpet flere end 40.000 kursusdeltagere og virksomheder med at optimere deres daglige arbejdsprocesser. Det primære mål for vores kurser er ikke at tilføre ny viden men derimod at sikre, at den enkeltes viden bliver implementeret i dagligdagen - og selvfølgelig på en måde, så den understøtter arbejdsprocesserne bedst muligt.


Vanebrydning
Hos os får du derfor ikke et kursuskatalog og en masse flotte slides men en samarbejdspartner, der holder fast, indtil læringen er blevet til nye vaner og digitaliserede processer. På den måde kan vi tilføre reel værdi i den enkelte medarbejders hverdag og konkret på virksomhedens bundlinje.Skræddersyet uddannelse

Ikke to mennesker lærer ens. Der er derfor heller ikke to mennesker med præcis samme behov for kompetenceudvikling. Det er filosofien i vores tilgang til uddannelse og måden, vi udvikler vores kurser på. Det kan lyde både kompliceret og dyrt, men er i virkeligheden ret enkelt – og til at betale. Hemmeligheden bag Bosholdts succesfulde uddannelseskoncept er

en kombination af erfarne undervisere og vores online HR-system, Planorama. Planorama er udviklet specielt til planlægning og styring af kurser og er et effektivt værktøj til at skabe overblik over og optimere arbejdsprocesserne. Derfor kan vi tilbyde skræddersyede kurser med høj værditilførsel til den enkelte kursusdeltager og virksomheden.

Faglighed

Vi sætter opgaven i fokus
har overblik og er ajour med tidens
tekniske løsninger

Vi vil have, at kunden oplever
resultat

lytter og leverer kvalitet, der virker

Vi optimerer med sund fornuft
bruger synergier og fokuserer på
effektivitet

Åbenhed

Vi deler viden og erfaringer med hinanden
er bevidst om, at videndeling på alle niveauer er guld værd

Vi fremmer forståelse og resultater via dialog
sørger for gennemskuelighed i forretningsgangen

Vi skaber gode relationer
imødekommer kunder og kolleger og skaber loyalitet

Handlekraft

Vi tager ansvar og initiativ
involverer os aktivt i enhver opgave og løsning

Vi bruger klar kommunikation proaktivt
sørger for rene linjier og troværdighed

Vi tager fat det rigtige sted
får den bedste start på den effektive løsning

Når du bestiller kurser hos Bosholdt, får du en seriøs samarbejdspartner med en klar holdning til resultater.

Derfor vil du opleve, at vi spørger meget. Det gør vi for at sikre kvalitet i processen, så din virksomhed får størst mulig værdi af samarbejdet med os.

Samarbejdsprocessen

Hvorfor?

Er det første spørgsmål, vi stiller dig som kursusansvarlig, når du bestiller kurser hos os. Hvorfor skal medarbejderne på kursus - og hvad vil I som virksomhed have ud af det?


Hvad?

Inden kurset laver vi en faglig analyse af deltagerne, så vi har et præcist billede af, hvad den enkeltes kompetenceniveau og mål med kurset er. Herudfra tilrettelægges kurset, så deltagernes individuelle læringskurve bliver så stejl som mulig.


Hvordan?

Alle vores kurser er udviklet efter 30/70-modellen, hvor deltagerne 70 % af tiden arbejder med praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i den teoretiske del, som fylder 30 %. Kurserne er tilrettelagt ud fra vise-forklare-øve-metoden, der erfaringsmæssigt har den største indlæringseffekt.


Hvad så?

Læringsudbyttet måler vi i forlængelse af kurset, hvor vi laver en effektanalyse. Analysen gentages yderligere to gange - ca. 14 dage og 90 dage efter kurset. Her får vi et tydeligt billede af, i hvor høj grad deltagerne har implementeret deres nye viden i dagligdagen - og hvordan vi eventuelt kan støtte yderligere op omkring den enkeltes læring, så den bliver lagret som nye kompetencer til gavn for hele virksomheden.

Ring til os:
47 17 75 05


Eller skriv til os:
info@bosholdt.dk

 

Kredivurdering

Følg os på: